SERVICE

BOURGINI SERVICE EN GARANTIE

 

GARANTIE

Garantie wordt verleend volgens het in uw land geldende consumentenrecht. In Nederland en België is dit gedurende 2 jaar. Voor garantie wendt u zich tot de winkelier. De kassabon geldt als garantiebewijs.

 

GARANTIEVOORWAARDEN

  • Garantie geldt voor defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik.
  • Binnen de garantieperiode zullen gebreken verholpen worden hetzij door reparatie hetzij door omruilen van het product.
  • De garantie vervalt, indien het product verkeerd gebruikt is, beschadigd door vallen, stoten e.d., gedemonteerd is, door niet opvolgen van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en/of normale slijtage.
  • De garantie dekt geen schade door niet tijdig ontkalken van apparaten welke met water worden gebruikt.
  • De garantie is niet van toepassing op gevolgschade.
  • Indien bij een bepaald product specifieke garantievoorwaarden worden vermeld, hebben deze prioriteit boven de algemene voorwaarden.

 

SERVICEVRAGEN

Voor service en reparatie wendt u zich tot de winkelier.

Voor vragen over het gebruik van uw Bourgini product of het bestellen van onderdelen kunt u mailen naar: service@bourgini.com.